Organization and teachers

The School > Organization and teachers
Management Team

Director: Juan Adrio Fondevila
Deputy director: Elisa González Penas
Secretary: Esther Novo Calles
Head of Studies: Santiago Meis Casalderrey

Non-teaching departments

Dept. Quality and Promotion of Studies: Iria Parga Rodríguez
Dept. Rel. with Companies, Studios or Workshops: M. Antonio García Freire

Didactic Departments

Dept. EAS Fashion Design:  Gala A. Vázquez Torrado
Dept. EAS Product Design: Ángel Lázaro Sastre
Dept. EAP Product Design: Óscar Aldonza Torres
Dept. EAP Com. Graphic and Av: Andrés Etxeita Costales

Coordinations

Coord. International Programs : Elisa González Penas
Coord. Professional Training: Vanesa Díaz Otero
Coord. ICT: Esther Novo Calles
Coord. Library: Sandra García Gutiérrez
Coord. G.L.D.E.: Rosa Figueroa Ínsua

Teaching staff

Adrio Fondevila, Juan M.

 • Doutor en Belas Artes.
 • Diploma de Estudos Avanzados en Modos de Coñecemento na práctica artística contemporánea.
 • Licenciado en Belas Artes
 • Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos en Fotografía Artística e Deseño Gráfico

Agudo Maza, Patricia

 • Titulada Superior en Deseño de Moda
 • Licenciada en Belas Artes

Álvarez García, Xulio

 • Mestrado en P.R.L.
 • Arquitecto

Broz Álvarez, María

 • Mestrado de Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
 • Titulada Superior en Deseño de Moda
 • Licenciada en Belas Artes

Casas Gil, Mariano

 • Licenciado en Belas Artes

Díaz Ocampo, Beatriz

 • Especialista Universitaria en Consultoría de empresas
 • Enxeñeira Industrial

Díaz Otero, Vanesa

 • Doutora en Belas Artes
 • Diploma de Estudos Avanzados en Modos de Coñecemento na práctica artística contemporánea.
 • Licenciada en Belas Artes

Fernández González, María

 • Mestrado en Arte Contemporánea
 • Licenciada en Xornalismo
 • Técnico Superior en Artes Plásticas e Deseño en Estilismo de Indumentaria

Fernández Rodríguez, Mónica

 • Licenciada en Belas Artes
 • Graduada en Artes Aplicadas. Esp.: Moda.

García Gutiérrez, Sandra

 • Licenciada en Belas Artes

Gómez García, María

 • Licenciada en Belas Artes
 • Diplomada en Conservación e Restauración de Bens Culturais
 • Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Xoiería Artística

González Penas, Elisa M.

 • Doutora en Comunicación
 • Diploma en Estudos Avanzados en Comunicación
 • Mestrado en Comunicación e Marketing
 • Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas

Parga Rodríguez, Iria

 • Mestrado en Dirección de Arte e Publicidade
 • Titulada Superior en Deseño de Moda
 • Graduada en Belas Artes

Pastoriza Gómez, Mª del Carmen

 • Mestrado en Ecodeseño de Moda e Sustentabilidade
 • Graduada en Belas Artes
 • Técnica Superior de Artes Plásticas e Deseño en Estilismo da Indumentaria
 • Diplomada en estilismo, coordinación de modas e patronaxe industrial.

Permuy Rodríguez, Alba

 • Titulada Superior en Deseño de Moda
 • Titulada Superior en Deseño Gráfico

Piay Ces, Miguel A.

 • Enxeñeiro de Telecomunicacións

Pose Méndez, María

 • Mestrado en Arte Contemporánea
 • Mestrado en Deseño Urbano
 • Licenciada en Historia da Arte
 • Técnica Superior en Conservación e Restauración de Bens Culturais

Rey Kochinke, Miguel

 • Diploma de Estudos Avanzados en Belas Artes
 • Licenciado en Belas Artes

Rodríguez Domínguez, Ramón Antonio

 • Licenciado en Dereito

Vázquez Torrado, Gala A.

 • Xefa Dpto. Ensinanzas Artísticas Superiores en Deseño de Moda
 • Titulada Superior en Deseño de Moda

Vega Cerqueiro, Mercedes

 • Mestrado Univ. en Lecturas sobre a Cidade Histórica. Arte, Patrimonio Cultural e a súa Xestión
 • Licenciada en Ciencias da Comunicación
 • Graduada en Artes Aplic. e Oficios Art. Esp.: Fotografía Artística

Viñas González-Zaera, Mª Concepción

 • Mestrado Univ. de especialización en Deseño de Interiores
 • Graduado en AA.PP. Esp.: Decoración e Arte Publicitaria

Álvarez García, Xulio

 • Arquitecto
 • Mestrado en P.R.L.

Curros Varela, Gala

 • Enxeñeira Técnica en Deseño Industrial
 • Licenciada en Comunicación Audiovisual

Delgado-Gambino Rodríguez, Manuel

 • Graduado en Artes Aplic. e Oficios Art. Esp.: Madeira e Pedra. Baleirado, Moldeado e Reproducións.
 • Téc. Esp. en Deseño e Fabricación de Mobiliario
 • Téc. Aux. de carpintería

Díaz Cabanas, Araceli

 • Mestrado Univ. en Prev. e Interv. Psicolóxica en Problemas de Conducta na Escola
 • Arquitecta

Díaz Ocampo, Beatriz

 • Especialista Univ. en Consultoría de Empresas
 • Enxeñeira Industrial

Fernández Fernández, Talía

Lázaro Sastre, Ángel

 • Xefe Dpto. EE.AA.SS. Deseño de Produto

Meis Casalderrey, Santiago

 • Licenciado en Historia da Arte

Míguez Losada, Antonio

 • Graduado en AA.PP. e Oficios. Esp.: Metalistería Artística

Novo Calles, Esther

 • Mestrado en Calidade
 • Mestrado en Xestión de Medioambiente
 • Mestrado en P.R.L. Esp.: Seguridade, Ergonomía e Hixiene
 • Mestrado D.I.P., en Dirección Integrada de Proxectos
 • Enxeñeira Industrial
 • Enxeñeira Química

Piay Ces, Miguel A.

 • Enxeñeiro de Telecomunicacións

Pose Méndez, María

 • Mestrado en Arte Contemporánea
 • Mestrado en Deseño Urbano
 • Licenciada en Historia da Arte
 • Técnica Superior en Conservación e Restauración de Bens Culturais

Rey Kochinke, Miguel

 • Diploma de Estudos Avanzados en Belas Artes
 • Licenciado en Belas Artes

Rodríguez Domínguez, Ramón Antonio

 • Licenciado en Dereito

Quintás Pérez, Manuel Ángel

 • Licenciado en Filoloxía Inglesa

Vigo Baleirón, Miguel A.

 • Licenciado en Belas Artes
 • Técnico Superior de AA.PP. e Deseño. Esp.: Escultura

Vilariño Cabezas, Marcos

 • Mestrado en Investigación
 • Licenciado en Belas Artes

Villar Quintás, Jesús Eduardo

 • Arquitecto

Arias Pérez, Nilo H.

 • Licenciado en Belas Artes

Álvarez Fernández, Miguel

 • Técnico Superior en AA.PP. e Deseño. Esp. : Fotografía

Anta Barragán, Raquel

 • Licenciada en Ciencias da Información. Rama CC. da Imaxe Visual e Auditiva

Etxeita Costales, Andrés

 • Xefe Dpto. EE.PP. de Deseño Gráfico

Figueroa Ínsua, Rosa

 • Graduada en Fotografía e Creación Dixital
 • Téc. Superior en Fotografía Art.

García Freire, M. Antonio

 • Licenciado en Historia
 • Graduado en Artes Aplic. e Oficios Art. Esp.: Fotografía Artística.

Meis Casalderrey, Santiago

 • Licenciado en Historia da Arte

Otero García, Antía

 • Mestrado en Xénero e Diversidade
 • Graduada en Comunicación Audiovisual

Rodríguez Domínguez, Ramón Antonio

 • Licenciado en Dereito

Vega Cerqueiro, Mercedes

 • Mestrado Univ. en Lecturas sobre a Cidade Histórica. Arte, Patrim. Cult. e a súa xest.
 • Licenciada en Ciencias da Comunicación
 • Graduada en Artes Aplic. e Oficios Art. Esp.: Fotografía Artística

Vilariño Cabezas, Marcos

 • Mestrado en Investigación
 • Licenciado en Belas Artes

Aldonza Torres, Óscar

 • Mestrado Univ. en Xestión de Patrimonio Art., Museos e Mercado da Arte
 • Licenciado en Belas Artes

Álvarez García, Xulio

 • Mestrado en P.R.L.
 • Arquitecto

Delgado-Gambino Rodríguez, Manuel

 • Graduado en Artes Aplic. e Oficios Art. Especialidades: Madeira e Pedra. Baleirado, Moldeado e Reproducións.
 • Téc. Esp. en Deseño e Fabricación de Mobiliario
 • Téc. Aux. de Carpintería

Fernández Fernández, Talía

López Fernández, Antonio

 • Graduado en AA.PP. e Oficios Artísticos

Mies Domínguez, Lidia

 • Licenciada en Belas Artes

Míguez Losada, Antonio

 • Graduado en AA.PP. e Oficios. Esp.: Metalistería Artística

Rodríguez Domínguez, Ramón Antonio

 • Licenciado en Dereito

Viñas González-Zaera, Mª Concepción

 • Mestrado Univ. de especialización en Deseño de Interiores
 • Graduado en AA.PP. Esp.: Decoración e Arte Publicitaria

Castro Añón, Sabela

 • Licenciada en Belas Artes
 • Téc. Sup. en AA.PP. e Deseño. Esp.: Xoiería Art.

Díaz Otero, Vanesa

 • Doutora en Belas Artes
 • Licenciada en Belas Artes

Gómez García, María

 • Licenciada en Belas Artes
 • Diplomada en Conservación e Restauración de Bens Culturais
 • Téc. Superior de AA.PP. e Deseño. Esp.: Xoiería Art.

Mies Domínguez, Lidia

 • Licenciada en Belas Artes

Pose Méndez, María

 • Mestrado en Arte Contemporánea
 • Mestrado en Deseño Urbano
 • Licenciada en Historia da Arte
 • Técnica Superior en Conservación e Restauración de Bens Culturais

Rodríguez Domínguez, Ramón A.

 • Licenciado en Dereito

Seara Ferreiro, Ana

 • EE.SS. Deseño de Produto
 • Graduada en Artes Aplic. Esp.: Xoiería Art.

Toribio Rodríguez-Redondo, Carmen Olga

 • Diplomada en Maxisterio
 • Graduada en Artes Aplic. Esp.: Xoiería Art..

Vilariño Cabezas, Marcos

 • Mestrado en Investigación
 • Licenciado en Belas Artes

Riande Torres, Santiago

 • Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos