ERASMUS | Convocatoria de mobilidades de prácticas en empresas (SMT) 1º cuatrimestre 2023

12 09 2023 | Novas

MOBILIDADES DE PRÁCTICAS – ERASMUS+

CONVOCATORIA PARA O CURSO 2023-24 – 1º Cuatrimestre

A mobilidade de estudantes para a realización de Prácticas Erasmus está integrada dentro da Acción Clave 1 (KA103) do Programa Erasmus +: Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe. Proxectos de mobilidade no ámbito da educación, a formación e a xuventude.

Esta convocatoria está suxeita á normativa do programa establecida polo Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE), ás Normas de Organización e Funcionamento do Centro da EASD Mestre Mateo e ás bases reguladoras recollidas na convocatoria adxunta.

Reunión informativa: Martes 19 setembro 2023. 11h. – Aula 47

Convocatoria SMT 2023-24 – 1º cuatrimestre
Anexo I. Ficha do/a alumno/a
Anexo II. Ficha da empresa

Erasmus SMT

Axenda