Oferta de cursos Monográficos

Oferta formativa > Monográficos

A oferta de monográficos varía cada curso. Durante o curso 2023-24 impártense os monográficos de:

 • Taller de Dourado e Prateado (170 horas)
 • Prazas: 3
  Inicio: 16 de outubro de 2023  –  Fin: 7 de xuño de 2024
  Horario: 6 horas semanais (Luns de 10 a 12:20, mércores e xoves de 9 a 11 horas)
  Profesor: Santiago Riande Torres
  Aula: taller de dourado e policromía
  Departamento de ensinanzas profesionais de deseño de produto
 • Taller de Policromía (170 horas)
 • Prazas: 3
  Inicio: 16 de outubro de 2023  –  Fin: 7 de xuño de 2024
  Horario: 6 horas semanais (martes, mércores e xoves de 11:20 a 13:20)
  Profesor: Santiago Riande Torres
  Aula: taller de dourado e policromía
  Departamento de ensinanzas profesionais de deseño de produto

 INSCRICIÓN:  10 e 11 de OUTUBRO
A inscrición realizarase na Secretaría da Escola.
O prazo de inscrición ábrese o 10 de outubro de 2023 ás 10:00 horas.
Debe presentarse o impreso de inscrición cuberto, unha fotocopia do DNI e unha foto.
Admisión de alumnado por orde de inscrición.
Os alumnos que xa cursaran algún monográfico en anos anteriores serán admitidos unicamente no caso de quedar prazas vacantes.
Entregarase unha certificación acreditativa ao alumnado que curse con aproveitamento o monográfico e asista con regularidade.

PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS: venres 13 DE OUTUBRO
MATRÍCULA:
luns 16 de Outubro (de 10 a 13 horas na secretaría do centro)
Inicio de clases: luns 16 de outubro