Matrícula Técnico superior

Matrícula > Matrícula Técnico superior
 

Alumnado de novo ingreso

 

 

Proceso de admisión alumnado de novo ingreso – Curso 2022/23

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR: consultar a información aquí

 

Matrícula alumnado de novo ingreso

Do 28 ao 31 xullo ambos incluídos.

NOTA: NON FORMALIZAR A MATRÍCULA IMPLICA A PERDA DA PRAZA DE ACCESO

 

 

Alumnado de cursos anteriores

 

Prazos de matrícula alumnado de cursos anteriores – Curso 2022/23

 

A matrícula farase únicamente por medios telemáticos mediante a secretaría virtual do centro.

Para poder acceder hai que pulsar na ligazón que figurará na páxina web do centro (activarémolo enlace canto antes) , introducir o voso usuario e contrasinal e marcar as opcións que decidades. Podedes baixar as instruccións do proceso aquí.

É importante lembrar que nas Ensinanzas Profesionais (Ciclos Formativos) o alumnado terá que realizar persoalmente a súa solicitude ao comenzo do curso na páxina web do ministerio www.educacionyfp.gob.es  . Para chegar á páxina do procedemento pódese buscar no buscador de Google “convalidaciones ciclos formativos artes plásticas y diseño”.

 
Prazo

Do 29 de xuño ao 20 de xullo, ambos incluídos.

 
 
Documentación
  • Solicitude de matrícula
  • Xustificante de ter aboado o seguro escolar (menores de 28 anos)

 

Taxas

Publicado no DOG do 17 de xuño o Decreto de prezos públicos para as Ensinanzas Superiores de Deseño – CADRO RESUMO

 

Ciclos Formativos e oferta modular

 

Son ensinanzas gratuítas.

Os alumnos menores de 28 anos deberán aboar o Seguro Escolar.

 

Expedición do título do CFGS de Fotografía ou o de Técnicas Escultoricas

 

Normal:     52,94 €
Familia Numerosa Xeral:     26,50 €
Familia Numerosa Especial:       –
Duplicados:       4,88 €