Matrícula Grados

Matrícula > Matrícula Grados

 

Alumnado de nuevo ingreso

 

 

Proceso de admisión alumnado de novo ingreso – Curso 2022/23

ACCESO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO: consultar a información aquí

 

Matrícula alumnado de novo ingreso

Do 23 ao 29 de xullo de 2020, ambos incluidos.

NOTA: NON FORMALIZAR A MATRÍCULA IMPLICA A PERDA DA PRAZA DE ACCESO.

Documentación:

 • Impreso da escola cuberto
 • 2 fotografías
 • Xustificante de ter aboado as taxas (o impreso facilítase na Secretaría do centro)
 • Xustificante de ter aboado o seguro escolar (menores de 28 anos)

 

 

Alumnado de cursos anteriores

 

 

Prazos de matrícula alumnado de cursos anteriores – Curso 2022/23

 

A matrícula farase únicamente por medios telemáticos mediante a secretaría virtual do centro. Para poder acceder teredes que pulsar no enlace que figurará na páxina web do centro (activarémolo enlace canto antes) , introducir o voso usuario e contrasinal e marcar as opcións que decidades. Podedes baixar as instruccións do proceso aquí.

 

Prazos

 

 • Alumnado que realiza a matrícula do 4º curso: do 15 de xuño ao 23 de xuño. Aviso: Debido á imposibilidade de ofertar as mesmas prazas en tódalas disciplinas optativas, a matrícula do 4º curso farase por orden da media do expediente académico ordeado de maior a menor. O alumnado recibirá un mail de aviso no correo que figura na Secretaría Virtual (CodexPro). Aquel alumnado que non faga uso da súa franxa horaria de matrícula terá que adaptar a matrícula á oferta de disciplinas optativas que teña cando decida facelo a partir do día 24 de xuño ás 9:00 horas.
 • Alumnado que realiza a matrícula en 2º e 3º curso e que… superou tódalas disciplinas nas que estaba matriculado na convocatoria ordinaria, e alumnado de 4º que non o fixo na súa franxa horaria. Poderá matricularse premendo no enlace de realizar matrícula a partir do 24 de xuño dende ás 9:00 horas. Do 24 de xuño (a partir das 9:00) ao 20 de xullo.
 • Alumnado que se presentou á convocatoria extraordinaria e resto do alumnado: do 8 ao 20 de xullo.
 
Documentación

 

 • Solicitude de matrícula
 • Xustificante de ter aboado as taxas (o impreso de pago facilítase na secretaría do centro)
 • Xustificante de ter aboado o seguro escolar (menores de 28 anos)

 

Taxas

Publicado en el DOG do 17 de junio el Decreto de precios públicos para las Enseñanzas Superiores de Diseño – CUADRO RESUMEN

 

Inscripción pruebas de acceso

Preinscripción para las pruebas de acceso: 64 € en concepto de derechos de examen -exento alumnado con acceso directo-.

En la Secretaría se facilita el impreso de pago.

 

Matrícula

 

Instrucciones para el pago telemático de la matrícula en la Agencia Tributaria de Galicia

Apertura de Expediente
 
Servicios generales (se paga todos los años)

22 €

13 €

Matrícula: precio por crédito 1ª matrícula: 4,70 € / crédito ECTS
2ª y sucesivas: 6,70 € / crédito ECTS
Reconocimiento de créditos: 1€ / crédito ECTS
Exenciones
 • Familia Numerosa, categoría especial: exención del 100%
 • Familia Numerosa, categoría general: exención del 50%
 • Funcionarios de los cuerpos docentes: exención del 100% en la primera matrícula (deben abonar apertura expte. y servicios generales)
 • Discapacidad de al menos el 33%: exención del 100%
 • Víctimas del terrorismo, cónyuge e hijos: exención del 100%
 • Víctimas de violencia de género, e hijos: exención del 100%
 • Bolseros/as: exención del 100%
 • Matrículas de honor en disciplinas del curso anterior: por los créditos de las disciplinas en las que obtenga MH.
 • Matrícula de Honor en 2º de Bachillerato, Premio extraordinario de Bachillerato o Premio extraordinario en el CS de FP: exención total del pago de los precios públicos

 

Fraccionamiento de la matrícula

Se podrá fraccionar el pago de las cuantías en concepto de matrícula.

 • Primer pago:  50% en el momento de formalizar la matrícula
 • Segundo pago: 50% en el mes de enero

 

Seguro Escolar

Deben abonarlo los menores de 28 años: 1,12 €

 

Expedición del título

Normal:     69,34 €
Familia Numerosa General:     34,69 €
Familia Numerosa Especial:       –
Duplicados:       6,95 €