Cita previa|Selecciona a data e hora nun breve formulario + solicitar!

 


PREMIO GALTEO

A Lingua, Arte da túa Terra

___

|| 200€ ao Mellor Proxecto Final de Estudos de Ensinanzas Profesionais
|| 200€ ao Mellor Traballo Final de Estudos de Ensinanzas Superiores

Accede AQUÍ á convocatoria

FÓRMATE NA NOSA ESCOLA

Titulacións de Grao en EAS

FÓRMATE NA NOSA ESCOLA

Titulacións de Técnico Superior

FÓRMATE NA NOSA ESCOLA

Outras titulacións

Acceder á escola

info

Estudo na escola

info

Títulos de Grao en EAS

Ensinanzas
Superiores

Ensinanzas Profesionais

Ensinanzas
Profesionais

Ensinanzas Modulares

Ensinanzas
Modulares

Monográficos

Monográficos

Buzón de suxestións