Cita previa|Selecciona a data e hora nun breve formulario + solicitar!

 


ACCESO GRAOS DESEÑO

+ Moda
+ Produto. Itinerario Xeral
+ Produto. It. DUAL Xoiaría e C.

 

|| Inscrición proba que substitúe o requisito académico de titulación: ata 21 maio
|| Inscrición aspirantes que cumpran co requisito de titulación: ata 25 xuño

 


ACCESO CICLOS 24/25

+ Fotografía
+ Técnicas escultóricas
+ Xoiaría Artística

 

|| Inscrición proba que substitúe o requisito académico de titulación: ata 10 xuño
|| Inscrición aspirantes que cumpran co requisito de titulación: ata 21 xuño

Títulos de Grao en EAS

Acceso
Graos

Ensinanzas Profesionais

Acceso
Ciclos

Ensinanzas Modulares

Política de
calidade

Monográficos

Buzón de
suxestións

Monográficos

Punto laranxa contra o acoso e ciberacoso escolar