HORARIO DE VERÁN

Durante os meses de verán,
o centro permanecerá pechado
en horario de tarde.

ACCESO GRAOS DESEÑO

+ Moda

+ Producto. Itinerario Xeral

+ Produto. It. DUAL Xoiaría e C.

|| Inscrición proba que substitúe o requisito académico de titulación: ata 21 maio

|| Inscrición aspirantes que cumpran co requisito de titulación: ata 25 xuño

ACCESO CICLOS 24/25

+ Fotografía

+ Técnicas escultóricas

+ Xoiaría artística

|| Inscrición proba que substitúe o requisito académico de titulación: ata 10 xuño

|| Inscrición aspirantes que cumpran co requisito de titulación: ata 21 xuño

ACCESO 2024/25

Infórmate aquí sobre o proceso, datas e resultados das probas de ACCESO ás Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño 2024/25.

Infórmate aquí sobre o proceso, datas e resultados das probas de ACCESO ás Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño 2024/25.

Títulos de Grao en EAS

Acceso
Graos

Ensinanzas Profesionais

Acceso
Ciclos

Ensinanzas Modulares

Política de
calidade

Monográficos

Buzón de
suxestións

Monográficos

Punto laranxa contra o acoso e ciberacoso escolar