Outgoing

Erasmus > Outgoing

Credit System – Recognition

EASD Mestre Mateo uses ECTS academic credit system for First Cycle studies (Fashion and Product Design Degrees). The student and the institution (through the Erasmus Coordinator and the School Supervisor) sign a complementary learning Agreement in which it’s specified what achievements are going to be recognised when he or she comes back. This way the student goes away knowing that the transference of credits wil be full.

Short Cycles credit system is not ECTS yet, it will be on next years (these studies are being adapted to EHEA at the present moment by Spanish government). EASD Mestre Mateo currently are just sending traineeship Short Cycle students under Erasmus Program (smp) and we make the correspondance of credits through the equivalency of traineeship module.

Mechanisms to recognise mobility achievements

Once our students and EASD Mestre Mateo have signed the above mentioned complementary learning agreement, and regarding ECTS credit system, the recognition of the achievements is automatic. When the students comes back, provided that they have fulfilled every one of his or her obligations, the Director as legal representative of the Institution signs a Recognition of Credits; a document, based on the Transcript of Records provided by the partner institution.

                             

Mobilidades de estudo | SMS

Consiste na realización dun período de estudos nunha institución de educación superior doutro país europeo. Ao final do mesmo a institución de orixe do estudante recoñecerá académicamente os estudos realizados.

Durante este periodo, o estudante estará exento de pagar taxas académicas na institución de acollida.

Poderán participar os estudantes de institucións de educación superior que posúan unha Carta Universitaria Erasmus. O estudiante deberá recibir un acordo de estudos por escrito relativo ao programa de estudos que seguirá no país de acollida. Ao término da estancia no estranxeiro, a institución de acollida deberá remitir ao estudante Erasmus e á súa institución de orixe un certificado de que completou o programa acordado e un informe dos seus resultados.

As axudas aos estudantes Erasmus son compatibles con calquera outra axuda ou préstamo nacional.

Carta do estudante Erasmus – Dereitos e obrigas do estudante Erasmus

 

Convocatoria SMS 2021-2022

Publicación das listaxes de adxudicacións o 5 de marzo de 2021.

 

Convocatorias de cursos anteriores

 

                             

Mobilidades de prácticas | SMT

Consiste na realización dun período de prácticas durante un período de tempo nunha empresa ou organización doutro país da Unión Europea.

Poderán participar os estudantes de institucións de educación superior que posúan unha Carta Universitaria Erasmus.

As organizacións de acollida para as prácticas de estudantes poden ser empresas, centros de formación, centros de investigación e outras organizacións.

As características das prácticas de estudantes son:

– A institución de ensinanza superior de orixe debe outorgar pleno recoñecemento ao periodo de prácticas no estranxeiro.
– O estudante debe recibir un acordo de formación relativo ao programa do período de prácticas; este acordo debe ser aprobado pola institución de educación superior de orixe e a organización de acollida.

O período de prácticas debe estar cuberto por un acordo de prácticas aprobado pola institución de educación superior de orixe, a institución de acollida e o beneficiario.

As axudas aos estudantes Erasmus son compatibles con calquera outra axuda ou préstamo nacional.

As persoas interesadas deben atopar unha empresa onde facer as prácticas por si mesmas. Estas dous ligazóns poden ser de utilidade para a busca de empresa:

http://erasmusintern.org/

https://ec.europa.eu/eures/public/en/opportunities

Carta do estudante Erasmus – Dereitos e obrigas do estudante Erasmus

Duración:

Mínima 2 meses, máxima 12 meses. Financiación máxima: 3 meses.

Convocatoria SMT 2019/2020/2021

 

CONVOCATORIA PARA MOBILIDADES DE PROFESORADO PRIMEIRO SEMESTRE 2020 – KA103

Para mobilidades con institución socias e non socias pertencentes a países do Programa Erasmus+ (Europa). Data límite de entrega de solicitudes: 31 de marzo para mobilidades que se realicen ata o 30 de Xuño de 2020,

Texto da convocatoria en PDF

Convocatorias anteriores

CONVOCATORIA KA103 – 2019

Acta e listaxe de persoas seleccionadas para realizar mobilidades: ligazón.

Texto da convocatoria (pdf).

ANEXO I (Impreso de solicitude en pdf)

ANEXO I (Impreso de solicitude en doc)

ANEXO II (Staff Mobility Agreement en docx)