Matrícula Graos

Matrícula > Matrícula Graos

Alumnado de novo ingreso

 

Proceso de admisión alumnado de novo ingreso – Curso 2023/24

ACCESO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO: consultar a información aquí

Matrícula alumnado de novo ingreso (1º curso)

A matrícula farase únicamente de xeito presencial no centro. 

Prazos

1ª Adxudicación de prazas: 17 de xullo (Publicaranse no portal educativo da Consellería)

 • Prazo de Matrícula 1ª adxudicación19 ao 21 de xullo ambos incluídos.

2ª Adxudicación de prazas (de ser necesaria): 26 de xullo

  • Prazo de Matrícula 2ª adxudicación (de ser necesaria): 27 e 28 de xullo

  NOTA: NON FORMALIZAR A MATRÍCULA NO PRAZO CORRESPONDENTE IMPLICA A PERDA DA PRAZA DE ACCESO

  Documentación:

  • Impreso da escola cuberto
  • 2 fotografías
  • Xustificante de ter aboado as taxas (o impreso facilítase na Secretaría do centro)
  • Xustificante de ter aboado o seguro escolar (menores de 28 anos)

   

  Alumnado de cursos anteriores

   

  Prazos de matrícula alumnado de cursos anteriores – Curso 2023/24

   

  A matrícula farase telemática e de xeito presencial no centro. 

  Prazos

   

  • Alumnado que realiza a matrícula do 4º curso: farase telemáticamente do 5 ao 9 de xuño. Aviso: Debido á imposibilidade de ofertar as mesmas prazas en tódalas disciplinas optativas, a matrícula do 4º curso farase por quendas pola media do expediente académico ordeado de maior a menor. Aquel alumnado que non faga uso da súa franxa de matrícula (recibiredes un e-mail coa vosa franxa horaria) terá que adaptar a matrícula á oferta de disciplinas optativas que teña cando decida facelo.
  • Alumnado que realiza a matrícula en 2º e 3º curso que superou tódalas disciplinas nas que estaba matriculado na convocatoria ordinaria, e alumnado de 4º que non o fixo na súa franxa horaria. Poderá matricularse telematicamente do 10 ao 20 de xuño
  • O alumnado que presentouse á convocatoria extraordinaria e resto do alumnado en calquera situación non recollida, poderá matricularse presencialmente cubrindo e entregando en secretaría o formulario correspondente: do 22 ao 30 de xuño.
   
  Documentación

   

  • Solicitude de matrícula
  • Xustificante de ter aboado as taxas (o impreso de pago facilítase na secretaría do centro)
  • Xustificante de ter aboado o seguro escolar (menores de 28 anos)

   

  Taxas

  Publicado no DOG do 17 de xuño o Decreto de prezos públicos para as Ensinanzas Superiores de Deseño – CADRO RESUMO

   

  Preinscrición

  Preinscrición para as probas de acceso: 64 € en concepto de dereitos de exame -exentos alumnos con acceso directo-.

  Na Secretaría facilítase o impreso de pago.

   

  Matrícula

   

  Instruccións para o pago telemático da matrícula na Axencia Tributaria de Galicia

  Apertura de Expediente
   
  Servizos xerais (págase tódolos anos)

  22 €

  13 €

  Matrícula: prezo por crédito

  1ª matrícula: 4,70 € / crédito ECTS
  2ª e sucesivas: 6,70 € / crédito ECTS

  Recoñecemento de créditos: 1€ / crédito ECTS

  Exencións
  • Familia Numerosa, categoría especial: exención do 100%
  • Familia Numerosa, categoría xeral: exención do 50%
  • Funcionarios dos corpos docentes: exención do 100% na primeira matrícula (deben aboar apertura expte. e servizos xerais)
  • Discapacidade de alomenos o 33%: exención do 100%
  • Víctimas do terrorismo, cónxuxe e fillos: exención do 100%
  • Víctimas de violencia de xénero, e fillos: exención do 100%
  • Bolseiros/as: exención do 100%
  • Matrículas de honra en disciplinas do curso anterior: polos créditos das disciplinas nas que obteña MH.
  • Matrícula de Honra en 2º de Bacharelato, Premio extraordinario de Bacharelato ou Premio extraordinario no CS de FP: exención total do pagamento dos prezos públicos

   

  Fraccionamento da matrícula

  poderase fraccionar o pagamento das contías en concepto de matrícula.

  • Primeiro pagamento:  50% no momento de formalizar a matrícula
  • Segundo pagamento: 50% no mes de xaneiro

   

  Seguro Escolar

  Deben aboalo os menores de 28 anos: 1,12 €

   

  Expedición do título

  Normal:     En actualización
  Familia Numerosa Xeral:     En actualización
  Familia Numerosa Especial:       –
  Duplicados:     En actualización