Matrícula Graos

Matrícula > Matrícula Graos

 

 

Alumnado de novo ingreso

Proceso de admisión alumnado de novo ingreso – Curso 2024/25

 

ACCESO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO: consultar a información aquí

 

Matrícula alumnado de novo ingreso (1º curso)

A matrícula farase únicamente de xeito presencial no centro unha vez publicada a listaxe de adxudicación de plazas e se figure nesta con plaza adxudicada.

 

 

 

Prazos

 

1ª Adxudicación de prazas: 18 de xullo (Publicaranse no portal educativo da Consellería)

 • Prazo de Matrícula 1ª adxudicación: 24 ao 26 de xullo ambos incluídos.

 

2ª Adxudicación de prazas (de ser necesaria): 29 de xullo

 • Prazo de Matrícula 2ª adxudicación (de ser necesaria): 30 e 31 de xullo

 

NOTA: NON FORMALIZAR A MATRÍCULA NO PRAZO CORRESPONDENTE IMPLICA A PERDA DA PRAZA DE ACCESO

 

 

Documentación:

 • Impreso da escola cuberto
 • 2 fotografías
 • Xustificante de ter aboado as taxas (o impreso facilítase na Secretaría do centro)
 • Xustificante de ter aboado o seguro escolar (menores de 28 anos)

 

 

 

Alumnado de cursos anteriores

Prazos de matrícula alumnado de cursos anteriores – Curso 2024/25

 

A matrícula farase UNICAMENTE de xeito presencial no centro.

 

 

Prazos

 

Alumnado que realiza a matrícula do 4º curso: farase presencialmente do 10 ao 14 de xuño. Aviso: Debido á imposibilidade de ofertar as mesmas prazas en tódalas disciplinas optativas, a matrícula do 4º curso farase por quendas pola media do expediente académico ordeado de maior a menor. Aquel alumnado que non faga uso da súa franxa de matrícula (recibiredes un e-mail coa vosa franxa horaria) terá que adaptar a matrícula á oferta de disciplinas optativas que teña cando decida facelo.

Alumnado que realiza a matrícula en 2º e 3º curso que superou tódalas disciplinas nas que estaba matriculado na convocatoria ordinaria, e alumnado de 4º que non o fixo na súa franxa horaria. Poderá matricularse presencialmente do 17 ao 21 de xuño.

O alumnado que presentouse á convocatoria extraordinaria e resto do alumnado en calquera situación non recollida, poderá matricularse presencialmente cubrindo e entregando en secretaría o formulario correspondente: do 24 ao 28 de xuño.

 
 

Documentación

 • Solicitude de matrícula
 • Xustificante de ter aboado as taxas (o impreso de pago facilítase na secretaría do centro)
 • Xustificante de ter aboado o seguro escolar (menores de 28 anos)

 

 

Taxas

Publicado no DOG do 17 de xuño o Decreto de prezos públicos para as Ensinanzas Superiores de Deseño – CADRO RESUMO

 

Inscrición probas de acceso

Inscrición para as probas de acceso: 64 € en concepto de dereitos de exame -exentos alumnos con acceso directo-.

Na Secretaría facilítase o impreso de pago.

 

Matrícula

 

Instruccións para o pago telemático da matrícula na Axencia Tributaria de Galicia

Apertura de Expediente
 
Servizos xerais (págase tódolos anos)

22 €

13 €

Matrícula: prezo por crédito

1ª matrícula: 4,70 € / crédito ECTS
2ª e sucesivas: 6,70 € / crédito ECTS

Recoñecemento de créditos: 1€ / crédito ECTS

Exencións
 • Familia Numerosa, categoría especial: exención do 100%
 • Familia Numerosa, categoría xeral: exención do 50%
 • Funcionarios dos corpos docentes: exención do 100% na primeira matrícula (deben aboar apertura expte. e servizos xerais)
 • Discapacidade de alomenos o 33%: exención do 100%
 • Víctimas do terrorismo, cónxuxe e fillos: exención do 100%
 • Víctimas de violencia de xénero, e fillos: exención do 100%
 • Bolseiros/as: exención do 100%
 • Matrículas de honra en disciplinas do curso anterior: polos créditos das disciplinas nas que obteña MH.
 • Matrícula de Honra en 2º de Bacharelato, Premio extraordinario de Bacharelato ou Premio extraordinario no CS de FP: exención total do pagamento dos prezos públicos

 

Fraccionamento da matrícula

poderase fraccionar o pagamento das contías en concepto de matrícula.

 • Primeiro pagamento:  50% no momento de formalizar a matrícula
 • Segundo pagamento: 50% no mes de xaneiro

 

Seguro Escolar

Deben aboalo os menores de 28 anos: 1,12 €

 

Expedición do título

Normal:     En actualización
Familia Numerosa Xeral:     En actualización
Familia Numerosa Especial:       –
Duplicados:     En actualización

 

Esta sección estará dispoñible en breve.