Buzón de suxestións

A Escola > Buzón de suxestións

O obxectivo do buzón de suxestións é recoller as suxestións, queixas, reclamacións ou agradecementos que queras comunicarnos sobre o funcionamento da EASD Mestre Mateo, co obxectivo de melloralo e corrixir aqueles aspectos que así o requiran.

Lembra que se queres facer unha reclamación que teña consecuencias administrativas ou xudiciais, debes presentar a túa reclamación por escrito na Secretaría do centro.
    Seguindo a Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, os datos facilitados serán obxecto de tratamento coa finalidade de xestionar e manter os datos, como medio para canalizar as oportunas comunicacións e informacións. A información contida neste ficheiro non é cedida a terceiros. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ó tratamento dos seus datos, dirixindo unha comunicación por escrito ó enderezo seguinte: EASD Mestre Mateo, rúa Virxe da Cerca, 32 – 15703 Santiago de Compostela (A Coruña).