Organización e profesorado

A Escola > Organización e profesorado
Equipo Directivo

Director: Juan Adrio Fondevila
Vicedirectora: Elisa González Penas
Secretaria: Esther Novo Calles
Xefe de Estudos: Marcos Vilariño Cabezas

Departamentos non didácticos

Dpto. Calidade e Promoción das Ensinanzas: Iria Parga Rodríguez
Dpto. Rel. Empresas, Estudos ou Talleres: M. Antonio García Freire

Departamentos Didácticos

Dpto. EAS Deseño Moda: : Gala A. Vázquez Torrado
Dpto. EAS Deseño Produto: Ángel Lázaro Sastre
Dpto. EAP Deseño Produto:: Óscar Aldonza Torres
Dpto. EAP Com. Gráfica e Av.: Andrés Etxeita Costales

Coordinacións

Coord. Progr. Intern.: Gala Curros Varela
Coord. Form. Prof.: Vanesa Díaz Otero
Coord. TIC: Esther Novo Calles
Coord. Biblioteca: Sandra García Gutiérrez
Coord. E.D.L.G.: Rosa Figueroa Ínsua

Profesorado

Adrio Fondevila, Juan M.

 • Doutor en Belas Artes
 • Diploma de Estudos Avanzados en Modos de Coñecemento na práctica artística contemporánea
 • Licenciado en Belas Artes
 • Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos en Fotografía Artística e Deseño Gráfico

Agudo Maza, Patricia

 • Titulada Superior en Deseño de Moda
 • Licenciada en Belas Artes

Álvarez García, Xulio

 • Mestrado en P.R.L.
 • Arquitecto

Broz Álvarez, María

 • Mestrado de Estudos Avanzados en Museos, Arquivos e Bibliotecas
 • Titulada Superior en Deseño de Moda
 • Licenciada en Belas Artes

Casas Gil, Mariano

 • Licenciado en Belas Artes

Díaz Ocampo, Beatriz

 • Especialista Universitaria en Consultoría de empresas
 • Enxeñeira Industrial

Díaz Otero, Vanesa

 • Doutora en Belas Artes
 • Diploma de Estudos Avanzados en Modos de Coñecemento na práctica artística contemporánea.
 • Licenciada en Belas Artes

Fernández González, María

 • Mestrado en Arte Contemporánea
 • Licenciada en Xornalismo
 • Técnico Superior en Artes Plásticas e Deseño en Estilismo de Indumentaria

Fernández Rodríguez, Mónica

 • Posgrao Univ. en Desenvolvemento e Aplicacións en Museografía Interactiva
 • Licenciada en Belas Artes
 • Graduada en Artes Aplicadas. Esp.: Moda.

García Gutiérrez, Sandra

 • Licenciada en Belas Artes

Gómez García, María

 • Licenciada en Belas Artes
 • Diplomada en Conservación e Restauración de Bens Culturais
 • Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Xoiería Artística

Gómez Piñeiro, Marta María

 • Mestrado Univ. en Renovación Urbana e Rehabilitación
 • Mestrado Univ. en Enerxías Renovables e Sustentablidade Enerxética
 • Arquitecta
 • Técnica Superior en Artes Aplicadas da Escultura

González Penas, Elisa M.

 • Doutora en Comunicación
 • Diploma en Estudos Avanzados en Comunicación
 • Mestrado en Comunicación e Marketing
 • Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas

Parga Rodríguez, Iria

 • Mestrado Univ. en Profesorado. Especialidade de Arte e Debuxo
 • Mestrado en Dirección de Arte e Publicidade
 • Titulada Superior en Deseño de Moda
 • Graduada en Belas Artes

Prada Rodríguez, María José

 • Doutora en Belas Artes, Creación e Investigación en Arte Contemporáneo
 • Mestrado en Arte Contemporáneo. Investigación e Creación
 • Grao Univ. en Belas Artes
 • Arquitecta

Pose Méndez, María

 • Mestrado en Arte Contemporánea
 • Mestrado en Deseño Urbano
 • Licenciada en Historia da Arte
 • Técnica Superior en Conservación e Restauración de Bens Culturais

Regueiro Sánchez, Irene

 • Graduada en Deseño de Moda
 • Enxeñeira Técnica en Deseño Industrial

Rey Kochinke, Miguel

 • Diploma de Estudos Avanzados en Belas Artes
 • Licenciado en Belas Artes

Rodríguez Domínguez, Ramón Antonio

 • Licenciado en Dereito

Tojeiro Ramil, Noelia

 • Mestrado Univ. en Profesorado. Especialidade en Artes Plásticas e Visuais
 • Grao en Deseño de Moda

Vázquez Torrado, Gala A.

 • Xefa Dpto. Ensinanzas Artísticas Superiores en Deseño de Moda
 • Titulada Superior en Deseño de Moda

Vega Cerqueiro, Mercedes

 • Mestrado Univ. en Lecturas sobre a Cidade Histórica. Arte, Patrimonio Cultural e a súa Xestión
 • Licenciada en Ciencias da Comunicación
 • Graduada en Artes Aplic. e Oficios Art. Esp.: Fotografía Artística

Vidal Juncal, Desirée

 • Mestrado Univ. en Xestión Cultural
 • Posgrao Univ. en Intervencións Artísticas no espazo público
 • Licenciada en Historia da Arte

Viñas González-Zaera, Mª Concepción

 • Mestrado Univ. de especialización en Deseño de Interiores
 • Graduado en AA.PP. Esp.: Decoración e Arte Publicitaria

Álvarez García, Xulio

 • Arquitecto
 • Mestrado en P.R.L.

Curros Varela, Gala

 • Mestrado Univ. en Profesorado
 • Enxeñeira Técnica en Deseño Industrial
 • Licenciada en Comunicación Audiovisual
 • Grao en Enxeñería do Deseño Industrial e Desenvolvemento de Produto

Delgado-Gambino Rodríguez, Manuel

 • Graduado en Artes Aplic. e Oficios Art. Esp.: Madeira e Pedra. Baleirado, Moldeado e Reproducións.
 • Téc. Esp. en Deseño e Fabricación de Mobiliario
 • Téc. Aux. de carpintería

Díaz Cabanas, Araceli

 • Mestrado Univ. en Prev. e Interv. Psicolóxica en Problemas de Conducta na Escola
 • Arquitecta

Díaz Ocampo, Beatriz

 • Especialista Univ. en Consultoría de Empresas
 • Enxeñeira Industrial

Fernández Fernández, Talía

 • Diploma de Estudos Avanzados e Suficiencia Investigadora en Patoloxía e restauración arquitectónica
 • Mestrado Univ. en Prevención de Riscos Laborais
 • Arquitecta

Lázaro Sastre, Ángel

 • Xefe Dpto. EE.AA.SS. Deseño de Produto

Míguez Losada, Antonio

 • Graduado en AA.PP. e Oficios. Esp.: Metalistería Artística

Novo Calles, Esther

 • Mestrado en Calidade
 • Mestrado en Xestión de Medioambiente
 • Mestrado en P.R.L. Esp.: Seguridade, Ergonomía e Hixiene
 • Mestrado D.I.P., en Dirección Integrada de Proxectos
 • Enxeñeira Industrial
 • Enxeñeira Química

Piay Ces, Miguel A.

 • Enxeñeiro de Telecomunicacións

Pose Méndez, María

 • Mestrado en Arte Contemporánea
 • Mestrado en Deseño Urbano
 • Licenciada en Historia da Arte
 • Técnica Superior en Conservación e Restauración de Bens Culturais

Prada Rodríguez, María José

 • Doutora en Belas Artes, Creación e Investigación en Arte Contemporáneo
 • Mestrado en Arte Contemporáneo. Investigación e Creación
 • Grao Univ. en Belas Artes
 • Arquitecta

Rey Kochinke, Miguel

 • Diploma de Estudos Avanzados en Belas Artes
 • Licenciado en Belas Artes

Rodríguez Domínguez, Ramón Antonio

 • Licenciado en Dereito

Quintás Pérez, Manuel Ángel

 • Licenciado en Filoloxía Inglesa

Vigo Baleirón, Miguel A.

 • Licenciado en Belas Artes
 • Técnico Superior de AA.PP. e Deseño. Esp.: Escultura

Vilariño Cabezas, Marcos

 • Mestrado en Investigación
 • Licenciado en Belas Artes

Anta Barragán, Raquel

 • Licenciada en Ciencias da Información. Rama CC. da Imaxe Visual e Auditiva

Etxeita Costales, Andrés

 • Xefe Dpto. EE.PP. de Deseño Gráfico

Figueroa Ínsua, Rosa

 • Graduada en Fotografía e Creación Dixital
 • Téc. Superior en Fotografía Art.

García Freire, M. Antonio

 • Licenciado en Historia
 • Graduado en Artes Aplic. e Oficios Art. Esp.: Fotografía Artística.

Otero García, Antía

 • Mestrado en Xénero e Diversidade
 • Graduada en Comunicación Audiovisual

Rodríguez Domínguez, Ramón Antonio

 • Licenciado en Dereito

Vidal Juncal, Desirée

 • Mestrado Univ. en Xestión Cultural
 • Posgrao Univ. en Intervencións Artísticas no espazo público
 • Licenciada en Historia da Arte

Vilariño Cabezas, Marcos

 • Mestrado en Investigación
 • Licenciado en Belas Artes

Aldonza Torres, Óscar

 • Mestrado Univ. en Xestión de Patrimonio Art., Museos e Mercado da Arte
 • Licenciado en Belas Artes

Álvarez García, Xulio

 • Mestrado en P.R.L.
 • Arquitecto

Delgado-Gambino Rodríguez, Manuel

 • Graduado en Artes Aplic. e Oficios Art. Especialidades: Madeira e Pedra. Baleirado, Moldeado e Reproducións.
 • Téc. Esp. en Deseño e Fabricación de Mobiliario
 • Téc. Aux. de Carpintería

Fernández Fernández, Talía

Gómez Piñeiro, Marta María

 • Mestrado Univ. en Renovación Urbana e Rehabilitación
 • Mestrado Univ. en Enerxías Renovables e Sustentablidade Enerxética
 • Arquitecta
 • Técnica Superior en Artes Aplicadas da Escultura

Mies Domínguez, Lidia

 • Licenciada en Belas Artes

Míguez Losada, Antonio

 • Graduado en AA.PP. e Oficios. Esp.: Metalistería Artística

Prada Rodríguez, María José

 • Doutora en Belas Artes, Creación e Investigación en Arte Contemporáneo
 • Mestrado en Arte Contemporáneo. Investigación e Creación
 • Grao Univ. en Belas Artes
 • Arquitecta

Rodríguez Domínguez, Ramón Antonio

 • Licenciado en Dereito

Viñas González-Zaera, Mª Concepción

 • Mestrado Univ. de especialización en Deseño de Interiores
 • Graduado en AA.PP. Esp.: Decoración e Arte Publicitaria

Castro Añón, Sabela

 • Licenciada en Belas Artes
 • Diploma de Estudos Avanzados en Modos de Coñecemento na práctica artística contemporánea.
 • Téc. Sup. en AA.PP. e Deseño. Esp.: Xoiería Art.

Díaz Otero, Vanesa

 • Doutora en Belas Artes
 • Licenciada en Belas Artes

Gómez García, María

 • Licenciada en Belas Artes
 • Diplomada en Conservación e Restauración de Bens Culturais
 • Téc. Superior de AA.PP. e Deseño. Esp.: Xoiería Art.

Nieves Domínguez, Lidia

 • Mestrado Univ. en Profesorado de Educación Secundaria. Esp.: Debuxo
 • Graduada en Belas Artes
 • Téc. Sup. en AA.PP. e Deseño. Esp.: Xoiería Art.

Pose Méndez, María

 • Mestrado en Arte Contemporánea
 • Mestrado en Deseño Urbano
 • Licenciada en Historia da Arte
 • Técnica Superior en Conservación e Restauración de Bens Culturais

Prada Rodríguez, María José

 • Doutora en Belas Artes, Creación e Investigación en Arte Contemporáneo
 • Mestrado en Arte Contemporáneo. Investigación e Creación
 • Grao Univ. en Belas Artes
 • Arquitecta

Rodríguez Domínguez, Ramón A.

 • Licenciado en Dereito

Seara Ferreiro, Ana

 • EE.SS. Deseño de Produto
 • Graduada en Artes Aplic. Esp.: Xoiería Art.

Toribio Rodríguez-Redondo, Carmen Olga

 • Diplomada en Maxisterio
 • Graduada en Artes Aplic. Esp.: Xoiería Art..

Vilariño Cabezas, Marcos

 • Mestrado en Investigación
 • Licenciado en Belas Artes

Riande Torres, Santiago

 • Graduado en Artes Aplicadas e Oficios Artísticos