Investigación e innovación

A Escola > Investigación e innovación

 

Desde a EASDMM estamos a traballar desde o curso 2022 no Plan Dixital do noso centro.

O Plan Dixital de centro é un documento a través do cal os centros analizan a súa realidade en relación ao uso das tecnoloxías dixitais e, a partir desta situación de partida, definen un plan de actuación que incluirá os obxectivos a conseguir, as actuacións específicas para implementar este plan, a súa avaliación e difusión. O obxectivo final da posta en marcha do Plan Dixital é mellorar o desenvolvemento da competencia dixital do alumnado e o uso das tecnoloxías dixitais na aprendizaxe a través do desenvolvemento da competencia dixital do profesorado -tanto individual como colexiada- e da transformación dos centros en organizacións educativas dixitalmente competentes.

Fonte: Portal Educativo da Xunta de Galicia

 

Pódese acceder ao Plan Dixital da escola a través das seguintes ligazóns:

 

 

Dende o ano 2022 estamos a traballar no programa Polos Creativos, un espazo aberto que favorece o desarrollo de competencias dixitais, científico-tecnolóxicas e artísticas.

Segundo se recolle no Portal Educativo da Xunta de Galicia:

Os Polos Creativos son espazos educativos innovadores cun deseño modular e innovador, dotados de equipación especializada, que ocupan espazos físicos definidos nos centros educativos, están organizados didácticamente para fomentar:

 • a creatividade a través da superación de retos,
 • a consecución de proxectos, a resolución de problemas,
 • a realización de prototipos,
 • a construción de resultados tanxibles, etc.

Enfócanse á aprendizaxe conxunta, colaborativa e comunitaria. Tamén poden albergar prácticas de investigación e experimentación. A súa visión é ampla, integrando o coñecemento en retos tecnolóxicos e dixitais en todos os campos do saber (humanidades, arte, ciencias sociais e naturais, artesanía, etc).

Funcionan como centro de actividades no que se traballa a intelixencia artificial e outras tecnoloxías intensivas, o procesado audiovisual e artístico, a realidade virtual e a impresión 3D, as tecnoloxías de control computerizado e fabricación aditiva, o mecanizado de diferentes materiais, a electromecánica, a robótica e os microcontroladores, entre outras.

Para amosar os resultados do traballo realizado, en xuño de 2023 a EASD Mestre Mateo estivo presente na Feira de Polos Creativos, cunha mostra de fabricación dixital con impresión 3D e corte láser. Durante a feira amosamos o traballo realizado deseñando con material de refugallo, froito do cal o centro acadou o accésit ao mellor proxecto artístico.

 

 

 

O Plan de Formación de Profesorado da EASD Mestre Mateo renóvase ano a ano con novas actividades formativas. Ademais dos diferentes cursos e xornadas que promovemos e/ou nos que participamos, moitas destas actividades constitúense como seminarios e grupos de traballo que permítennos continuar investigando e innovando para actualizar os coñecementos e metodoloxías didácticas do profesorado ás necesidades que demanda a sociedade e, en concreto, a nosa comunidade educativa.

Actualmente, no curso 2023/24, dentro do noso Plan Permanente de Formación do Profesorado temos activos dous seminarios e un grupo de traballo:

 

 • Seminario “Creatividade e tecnoloxía”. Polo creativo

  Obxectivos:

  • Incrementar o uso das novas tecnoloxías na EASDMM.
  • Fomentar sinerxias entre especialidades da EASDMM a través de actividades que vinculan creatividade e tecnoloxía.
  • Motivar a participación da comunidade educativa na mellora da cultura cientifica e en relación á contorna próxima.

   Descargar clipping

 

 • Seminario “Organización de actividades complementarias”

  Obxectivos:

  • Organizar as actividades complementarias da EASD MM e comunicar e difundir as actividades desenvoltas polo alumnado.
  • Incrementar as sinerxias interdisciplinares da comunidade educativa da EASDMM.
  • Fomentar as relacións interinstitucionais (Artesanía de Galicia, Gain,…) e a interrelación co entorno sociocultural.

 

 

 • Grupo de traballo “Pedagoxías inclusivas e coeducación”

  Obxectivos:

  • Fomentar modelos educativos que garantan a presenza, participación, progreso e acceso ás aprendizaxes de todo o alumnado.
  • Contribuír a un ecosistema de aprendizaxe e interacción democrático, plural e aberto.
  • Favorecer ás prácticas inclusivas nas aulas e no conxunto do centro.

 

Proxectos de formación (PFFP) da EASDMM para o curso 2023/24

 

 • Actualización das técnicas de Xoiaría

  Obxectivos:

  • Actualizar e perfeccionar as técnicas actuais de xoiaría.
  • Mellorar as competencias profesionais no desenvolvemento dos traballos en xoiaría.
  • Introducir metodoloxías que permitan posicionar ao alumnado nunha aprendizaxe activa.

 

 • Actualización tecnolóxica e novos materiais para o deseño de moda

  Obxectivos:

  • Mellorar as competencias profesionais docentes referentes á aplicación de didácticas e metodoloxías específicas de aprendizaxe, recursos e materiais.
  • Adaptar as programacións en deseño de moda á realidade tecnolóxica do sector produtivo.
  • Adquirir destreza no emprego dos recursos tecnolóxicos aplicados ao taller de moda.

 

 • Construcción dunha impresora 3D para cerámica

  Obxectivos:

  • Construír un prototipo de impresora cerámica 3D para a posterior construción definitiva dun modelo funcional.
  • Poñer en funcionamento o prototipo da impresora cerámica 3D.
  • Implantar actividades relacionadas co deseño de produto e escultura cerámica empregando novas tecnoloxías.

 

 • Procesamento de imaxes de gran formato con Capture One e Intelixencia Artificial

  Obxectivos:

  • Mellorar os coñecementos en procesos e medios de procesado de imaxe dixital.
  • Actualizarse profesionalmente coa aplicación da intelixencia artificial na creatividade e retoque de imaxe dixital.
  • Desenvolver os coñecementos necesarios para o retoque con intelixencia artificial.