Identidade corporativa

A Escola > Identidade corporativa

A marca da Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo está a disposición de aquel que a necesite no contexto da nosa comunidade educativa:

  • Para o alumnado para utilizar nos proxectos e traballos realizados no marco das ensinanzas impartidas na Escola.
  • Para o profesorado para o material académico e proxectos elaborados no marco educativo da Escola.
  • Para profesorado e PAS para o seu uso no material administrativo e promocional emitido polo centro.

 

Cando se trate de colaboracións con institucións alleas á Escola, para poder utilizar a marca EASD Mestre Mateo deberase solicitar permiso explícito a través de escola.arte.mestre.mateo@edu.xunta.es

 

  • Descarga AQUÍ o logo da EASDMM en JPG
  • Descarga AQUÍ o logo da EASDMM en SVG
  • Descarga AQUÍ o logo da EASDMM en convivencia co da Xunta de Galicia en JPG
  • Descarga AQUÍ o logo da EASDMM en convivencia co da Xunta de Galicia en SVG